RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

 

Projekt polegał na realizacji siedmiu wydarzeń edukacyjnych składających się z:

  • warsztatów pokazowo-treningowych z testowania substancji przy użyciu testów kolorymetrycznych,
  • projekcji filmów dotykających problematyki używania substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych,
  • dyskusji z zaproszonymi ekspertami.

Podczas tych wydarzeń dostępne było również modelowe stoisko promocji zdrowia i bezpieczeństwa – stoisko partyworkerskie.

Projekt był realizowany w 2019 i 2020 roku, przez pandemię COVID-19 dwa wydarzenia zostały przeprowadzone w formie online.

Podczas wydarzeń, a także przez internet prowadzone było badanie mające na celu:

  • sprawdzenie skuteczności warsztatów,
  • ocenę warsztatów w oczach uczestników,
  • sprawdzenie stosunku osób uczestniczących w badaniu do narkopolityki, osób uzależnionych, substancji psychoaktywnych, redukcji szkód,
  • ewaluację wydarzeń realizowanych w projekcie,
  • sprawdzenie jak duża część osób badanych jest użytkownikami substancji psychoaktywnych,
  • porównanie praktyk, wiedzy i opinii między osobami które uczestniczyły w wydarzeniach a osobami które w nich nie uczestniczyły.

Projekt był wzbogacony o cykl szkoleń dla grupy realizatorów projektu oraz wolontariuszy. W ramach projektu Trójmiejski Oddział SIN podjął roczną współpracę z coachem, który wspierał zarówno realizację wydarzeń edukacyjnych, jak i proces rozwoju Oddziału.

Projekt został dofinansowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności ze środków Unii Europejskiej.