Społeczna Inicjatywa Narkopolityki


Misja

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki powstała w 2012 roku aby wpłynąć na zmianę surowego i niesprawiedliwego prawa narkotykowego w Polsce. Wspieramy ideę dekryminalizacji posiadania substancji odurzających na własny użytek, umożliwienie osobom uzależnionym dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia, redukcję szkód wynikających z używania narkotyków oraz dopuszczenie nielegalnych obecnie substancji do użytku medycznego w określonych przypadkach.

Od 2015 roku pracujemy na imprezach w klubach oraz na festiwalach muzycznych i świadczymy usługi redukcji szkód. Nadrzędnym celem naszej akcji jest sprawienie, żebyście bez względu na Wasze decyzje dotyczące sposobu zabawy, bawili się dobrze i bezpiecznie. Wychodzimy z założenia, że najlepiej jest nie zaczynać używać narkotyków, lub przestać, jeżeli się to robi, jednak nie zawsze jest to możliwe. Edukujemy jak, jeśli już się zażywa, robić to z możliwie najmniejszą szkodą. Takie podejście od lat ratuje życia w wielu państwach na świecie. Działania z zakresu redukcji szkód są rekomendowane i prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych; Unię Europejską (Strategia Narkotykowe UE 2013-2020); Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Czerwony Krzyż; Lekarzy Bez Granic oraz setki innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką używania substancji psychoaktywnych.

Wierzymy, że pracując u podstaw, bezpośrednio z użytkownikami i ich bliskimi, jesteśmy w stanie wpłynąć na jakość wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Dzięki temu nie tylko zwiększymy bezpieczeństwo, ale wpłyniemy na jakość debaty o narkotykach, co w konsekwencji pozwoli nam na zmianę prawa na bardziej humanitarne i szanujące godność człowieka.

Cele

Naszymi celami są:

  • zmiana prawa narkotykowego w Polsce, którego środek ciążkości zostanie przeniesiony z karania użytkowników na ich leczenie oraz edukację;
  • wprowadzenie powszechnej, profesjonalnej usługi testowania substancji psychoaktywnych;
  • zwiększenie jakości bezpieczeństwa życia nocnego poprzez upowrzechnianie działań partyworkerskich;
  • powszechne zajęcia edukacyjne dla młodzieży i dorosłych dotyczące substancji psychoaktywnych.

Chcemy, aby w Polsce w 2025 roku użytkownicy nie byli ścigani za posiadanie małych ilości narkotyków, mieli dostęp do usług testowania substancji oraz do szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług terapeutycznych. Na imprezach i festiwalach będą mogli znaleźć punkty, w których otrzymają materiały profilaktyczne i prozdrowotne. Ich wiedza na temat substancji psychoatywnych będzie na wyższym poziomie dzięki upowrzechnieniu edukacji narkotykowej opartej o dowody naukowe a nie o mity.

Podobaja Ci się nasza misja i cele? Możesz do nas dołączyć bądź wesprzeć nasze wysiłki!

Zarząd Społecznej Inicjatywy Narkopolityki