Społeczna Inicjatywa Narkopolityki


Misja

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki powstała w 2012 roku aby wpłynąć na zmianę surowego i niesprawiedliwego prawa narkotykowego w Polsce. Wspieramy ideę dekryminalizacji posiadania substancji odurzających na własny użytek, umożliwienie osobom uzależnionym dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia, redukcję szkód wynikających z używania narkotyków oraz dopuszczenie nielegalnych obecnie substancji do użytku medycznego w określonych przypadkach.

Od 2015 roku pracujemy na imprezach w klubach oraz na festiwalach muzycznych i świadczymy usługi redukcji szkód. Nadrzędnym celem naszej akcji jest sprawienie, żebyście bez względu na Wasze decyzje dotyczące sposobu zabawy, bawili się dobrze i bezpiecznie. Wychodzimy z założenia, że najlepiej jest nie zaczynać używać narkotyków, lub przestać, jeżeli się to robi, jednak nie zawsze jest to możliwe. Edukujemy jak, jeśli już się zażywa, robić to z możliwie najmniejszą szkodą. Takie podejście od lat ratuje życia w wielu państwach na świecie. Działania z zakresu redukcji szkód są rekomendowane i prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych; Unię Europejską (Strategia Narkotykowe UE 2013-2020); Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Czerwony Krzyż; Lekarzy Bez Granic oraz setki innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką używania substancji psychoaktywnych.

Wierzymy, że pracując u podstaw, bezpośrednio z użytkownikami i ich bliskimi, jesteśmy w stanie wpłynąć na jakość wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Dzięki temu nie tylko zwiększymy bezpieczeństwo, ale wpłyniemy na jakość debaty o narkotykach, co w konsekwencji pozwoli nam na zmianę prawa na bardziej humanitarne i szanujące godność człowieka.

Cele

Naszymi celami są:

  • zmiana prawa narkotykowego w Polsce, którego środek ciężkości zostanie przeniesiony z karania użytkowników na ich leczenie oraz edukację;
  • wprowadzenie powszechnej, profesjonalnej usługi testowania substancji psychoaktywnych;
  • zwiększenie jakości bezpieczeństwa życia nocnego poprzez upowszechnianie działań partyworkerskich;
  • powszechne zajęcia edukacyjne dla młodzieży i dorosłych dotyczące substancji psychoaktywnych.

Chcemy, aby w Polsce w 2025 roku użytkownicy nie byli ścigani za posiadanie małych ilości narkotyków, mieli dostęp do usług testowania substancji oraz do szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług terapeutycznych. Na imprezach i festiwalach będą mogli znaleźć punkty, w których otrzymają materiały profilaktyczne i prozdrowotne. Ich wiedza na temat substancji psychoaktywnych będzie na wyższym poziomie dzięki upowszechnieniu edukacji narkotykowej opartej o dowody naukowe a nie o mity.

Podobaja Ci się nasza misja i cele? Możesz do nas dołączyć bądź wesprzeć nasze wysiłki!

Zarząd Społecznej Inicjatywy Narkopolityki

Małgorzata Małyszko

Absolwentka pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, animatorka społeczno-kulturowa. Z SINem związana od samego początku istnienia stowarzyszenia. W organizacji zajmuje się projektowaniem materiałów, mediami społecznościowymi, komunikacją wewnętrzną, organizacją pracy i administracją. Od wielu lat zaangażowana w edukację i interwencję kryzysową w Polsce i za granicą. Uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń organizowanych min. przez Youth Organisations for Drug Action, Open Society, czy Youth Rise. Reprezentantka Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki na 55 sesji Komisji ds środków odurzających, Biura ds Narkotyków i Przestępczości ONZ.

Katarzyna Smukowska

Absolwentka administracji, pracy socjalnej i prawa, studentka socjologii. Od 2012 związana z organizacjami pozarządowymi, w których działa głównie w obszarach pracy z młodzieżą, animacji lokalnej, działań kulturalnych, a w ramach SIN i YODA także redukcji szkód i racjonalizacji narkopolityki. Koordynator trójmiejskiego oddziału Społecznej Inicjatywy Narkopolityki (SIN 3City). Ekspertka od edukacji i interwencji kryzysowych na imprezach.

Szymon Pluta

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, edukator, koordynatorem śląskiego oddziału Społecznej Inicjatywy Narkopolityki (SIN Silesia) i konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Autor kilku publikacji o enteogenach oraz bloga Psychedelein. Obecnie pracuje w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie. Pracuje jako ekspert od edukacji i interwencji kryzysowych na imprezach, z młodzieżą i studentami jako edukator i wykładowca, a także z pacjentami jako psycholog i psychoterapeuta.

Dawid Diaczyszyn

Dawid Diaczyszyn, student technologii żywności i żywienia człowieka w SGGW w Warszawie. Od 2017r. Ratownik KPP, MSW i WOPR. Z SIN związany od 2018 r. Założył SIRS, oddział redukcji szkód w SGGW, by ostatecznie skupić się na działalności społecznej jako edukator i specjalista od interwencji kryzysowych na imprezach. Koordynator warszawskiego oddziału Społecznej Inicjatywy Narkopolityki.

Tomasz Mednofik

Student ostatniego roku psychologii. Związany ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki od 2019 roku. Zajmuje się edukacją i interwencją kryzysową na imprezach i festiwalach, tworzeniem treści na media społecznościowe oraz koordynacją partyworkingu.