Misja

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki powstała w 2012 roku aby wpłynąć na zmianę surowego i niesprawiedliwego prawa narkotykowego w Polsce. Wspieramy ideę dekryminalizacji posiadania substancji odurzających na własny użytek, umożliwienie osobom uzależnionym dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia, redukcję szkód wynikających z używania narkotyków oraz dopuszczenie nielegalnych obecnie substancji do użytku medycznego w określonych przypadkach.

Od 2015 roku pracujemy na imprezach w klubach oraz na festiwalach muzycznych i świadczymy usługi redukcji szkód. Nadrzędnym celem naszej akcji jest sprawienie, żebyście bez względu na Wasze decyzje dotyczące sposobu zabawy, bawili się dobrze i bezpiecznie. Wychodzimy z założenia, że najlepiej jest nie zaczynać używać narkotyków, lub przestać, jeżeli się to robi, jednak nie zawsze jest to możliwe. Edukujemy jak, jeśli już się zażywa, robić to z możliwie najmniejszą szkodą. Takie podejście od lat ratuje życia w wielu państwach na świecie. Działania z zakresu redukcji szkód są rekomendowane i prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych; Unię Europejską (Strategia Narkotykowe UE 2013-2020); Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Czerwony Krzyż; Lekarzy Bez Granic oraz setki innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką używania substancji psychoaktywnych.

Wierzymy, że pracując u podstaw, bezpośrednio z użytkownikami i ich bliskimi, jesteśmy w stanie wpłynąć na jakość wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Dzięki temu nie tylko zwiększymy bezpieczeństwo, ale wpłyniemy na jakość debaty o narkotykach, co w konsekwencji pozwoli nam na zmianę prawa na bardziej humanitarne i szanujące godność człowieka.

Cele

Naszymi celami są:

  • zmiana prawa narkotykowego w Polsce, którego środek ciężkości zostanie przeniesiony z karania użytkowników na ich leczenie oraz edukację;
  • wprowadzenie powszechnej, profesjonalnej usługi testowania substancji psychoaktywnych;
  • zwiększenie jakości bezpieczeństwa życia nocnego poprzez upowszechnianie działań partyworkerskich;
  • powszechne zajęcia edukacyjne dla młodzieży i dorosłych dotyczące substancji psychoaktywnych.

Chcemy, aby w Polsce w 2025 roku użytkownicy nie byli ścigani za posiadanie małych ilości narkotyków, mieli dostęp do usług testowania substancji oraz do szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług terapeutycznych. Na imprezach i festiwalach będą mogli znaleźć punkty, w których otrzymają materiały profilaktyczne i prozdrowotne. Ich wiedza na temat substancji psychoaktywnych będzie na wyższym poziomie dzięki upowszechnieniu edukacji narkotykowej opartej o dowody naukowe a nie o mity.

Podobaja Ci się nasza misja i cele? Możesz do nas dołączyć bądź wesprzeć nasze wysiłki!

Zarząd Społecznej Inicjatywy Narkopolityki

Kornelia Kujawska

Prezeska Zarządu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Prywatnie psycholożka, edukatorka seksualna i trenerka grupy rozwojowej. Zawodowo pracuje jako psycholożka dzieci i młodzieży, trenerka oraz animatorka profilaktyki środowiskowej. Ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki związana od roku 2021, dotychczas tworzyła głównie treści edukacyjne na media społecznościowe, uczestniczyła w partyworkingach oraz pełniła funkcję koordynatorki działu HR w trójmiejskim oddziale, czym dalej się zajmuje.

Konrad Komisarczyk

Wiceprezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Z wykształcenia i zawodowo Data Scientist. Związany ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki od 2021 roku. Wiele lat wcześniej zainteresował się redukcją szkód i substancjami psychoaktywnymi, szczególnie pasjonuje go ich farmakologia. Doświadczony partyworker, w organizacji zajmuje się także komunikacją wewnętrzną i redakcją materiałów edukacyjnych. Związany z warszawskim oddziałem SIN.

Katarzyna Smukowska

Wiceprezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Absolwentka administracji, pracy socjalnej, prawa i socjologii. Od 2012 związana z organizacjami pozarządowymi, w których działała głównie w obszarach pracy z młodzieżą, animacji lokalnej i działań kulturalnych. Członkini Zarządu Fundacji Exodus. Od 2017 działaczka na rzecz redukcji szkód i racjonalizacji narkopolityki. Ekspertka od edukacji i interwencji kryzysowych na imprezach. Związana z trójmiejskim oddziałem SIN.

Jakub Nowak

Rzecznik, Członek Zarządu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Z SIN związany od 2019. Dziennikarz-freelancer, historyk. Od kilku lat zajmuje się polityką z uwzględnieniem narkopolityki. Istotnymi kwestiami które porusza w przestrzeni publicznej są wpływy War on Drugs na obecną światową narkopolitykę oraz potrzeba dekryminalizacji substancji psychoaktywnych i legalizacji marihuany. Jako historyk zajmuje się historią dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. Jego zainteresowania to muzyka, historia i popkultura alternatywna. Lubi dobre ubrania i grać w RPG. Związany z warszawskim oddziałem SIN.

WSPÓŁPRACUJEMY Z: