Uwaga!

Źródło: rc-chemicals.org (Online)
Data: 01.2018
Produkt: „U-48800” (OPIOID)
Wynik analizy: 3,4-MDO-U-47700

(3,4-Methylenedioxy U-47700 hydrochloride)

 

Pod żadnym pozorem nie zaleca się stosowania tej substancji.

Uwaga! Próbka zawiera środek inny niż reklamowany i jest to nowy syntetyczny opioid 3,4-MDO-U-47700. Jeżeli decydujesz się stosować środki odurzające, zachowaj szczególną ostrożność i szukaj informacji w rzetelnych źródłach. Interakcje i długotrwałe skutki uboczne nieznane.

Ostrzeżenie – stężenie i skład bez przerwy ulegają zmianie. Wskazanie składu nie oznacza, że będzie taki sam następnym razem. Wynik tym bardziej nie oznacza, że środek jest bezpieczny. Żadna substancja nie jest zupełnie bezpieczna.

Wynik opublikowany również w serwisie SIN Lab pod adresem https://lab.sin.org.pl.

Analizę publikujemy dzięki hojnemu wsparciu od serwisu Wolnamolekula.info.