Uwaga!

Źródło: Sklepy stacjonarne (Polska)
Data: Drugie półrocze 2016
Produkt: Talisman SPIN
Wynik analizy:

  • 3-CMC (3-chlorometkatynon) lub 4-CMC (4-chlorometkatynon)
  • Lidokaina
  • W jednym przypadku ester metylowy indazolowego analogu 5F-PB-22 (syntetyczny kanabinoid).

Tak drastyczne różnice w składzie partii mogą mieć katastrofalne konsekwencje dla użytkownika.

Uwaga! Z analiz GIS wynika również, że zaczęto na terenie Polski nasączać mieszanki ziołowe opioidami, np. FU-F (furanylfentanylem). Tak jak kanabinoidy nowej generacji stanowią wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia.

Więcej wyników w WYSZUKIWARCE.

SPIN