Źródło: kolekcjoner.nl (Online)
Data: 01.2018

Produkt: „Hardcore Incense mango”
Wynik analizy: CUMYL-4CN-BINACA

(4-cyano CUMYL-BUTINACA)

Pozostałe 25 analizy dostępne na lab.sin.org.pl.

 

Pod żadnym pozorem nie zaleca się stosowania tej substancji.

Uwaga! Próbka zawiera nieznany wcześniej nowy syntetyczny kannabinoid CUMYL-4CN-BINACA (4-cyano CUMYL-BUTINACA). To nieprzebadany i po raz pierwszy zidentyfikowany syntetyczny kannabinoid o nieznanej toksyczności. Jeżeli decydujesz się stosować środki odurzające, zachowaj szczególną ostrożność i szukaj informacji w rzetelnych źródłach. Interakcje i długotrwałe skutki uboczne nieznane.

 

Pamiętaj, żadna substancja nie jest zupełnie bezpieczna. Ryzyka są zawsze obecne, ale możesz je zminimalizować stosując się do reguł „Znaj swoje Ciało, Znaj swój Umysł, Znaj swoją Substancję, Znaj swoje Źródło”.

Niektóre porady redukcji szkód są niezmienne. Połknij zamiast wciągać. Opiekuj się swoimi przyjaciółmi. Nie zażywaj samemu, zawsze mów swoim znajomym czego używasz aby w razie konieczności można było Ci pomóc. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, udziel jej. Nie wahaj się wezwać karetki – policja nie przyjedzie, o ile nikt nie umrze lub nie ma poważnej przemocy. Jeżeli decydujesz się stosować środki odurzające, zachowaj szczególną ostrożność i szukaj informacji w rzetelnych źródłach.

Ostrzeżenie – stężenie i skład bez przerwy ulegają zmianie. Wskazanie składu nie oznacza, że będzie taki sam następnym razem. Wynik tym bardziej nie oznacza, że środek jest bezpieczny. Żadna substancja nie jest zupełnie bezpieczna.

Wynik opublikowany również w serwisie SIN Lab pod adresem https://lab.sin.org.pl.

Analizę publikujemy dzięki hojnemu wsparciu od serwisu Wolnamolekula.info.