Uwaga!

Źródło: pasjonat.cc (Online)
Data: 11.2017
Produkt: „Czarodziej” (OPIOID, susz)
Wynik analizy: Tiofenfentanyl

 

 

 

Uwaga! Próbka zawiera nową pochodną fentanylu, tiofen fentanyl. Jeżeli decydujesz się stosować środki odurzające, zachowaj szczególną ostrożność i szukaj informacji w rzetelnych źródłach. Interakcje i długotrwałe skutki uboczne nieznane.

Ostrzeżenie – stężenie i skład bez przerwy ulegają zmianie. Wskazanie składu nie oznacza, że będzie taki sam nastepnym razem. Wynik tym bardziej nie oznacza, że środek jest bezpieczny. Żadnasubstancja nie jest zupełnie bezpieczna.

 

Analizę publikujemy dzięki hojnemu wsparciu Wolnamolekula.info.