Uwaga!

Źródło: Kolekcjoner.nl (Online)
Data: 13.01.2017
Produkt: „Analog Penthedrone”
Wynik analizy: 4-FPD (4-fluoro-alfa-metyloamino-walerofenon)

Źródło: theexploaders.com (Online)
Data: 13.01.2017
Produkt: „Analog MDPV”
Wynik analizy: Alfa-PiHP (α-PiHP; α-Pirolidynoizoheksafenon; 4′-Me-PVP, 4’M-PVP) 

Źródło: theexploaders.com (Online)
Data: 13.01.2017
Produkt: „Analog Alfa PVP”
Wynik analizy: MPHP (PV-4, 4-MPHP, pMPHP)

CZY? W żadnym wypadku nie zaleca się stosowania nieprzebadanych substancji. Nie bierz szczególnie jeśli masz epilepsję, problemy z sercem, nerkami czy wątrobą, wysokie ciśnienie bądź historię zawału lub ataku serca.

INTERAKCJE: Działanie, interakcje i długotrwałe skutki uboczne nieznane. Nie mieszaj z żadnymi lekami ani substancjami psychoaktywnymi.

Prosimy, nie zakładaj że jesli Twoja substancja wygląda inaczej niż na zdjęciu, to jest bezpieczna. Pamiętaj, żadna substancja nie jest zupełnie bezpieczna. Ryzyka są zawsze obecne, ale możesz je zminimalizować stosując się do reguł „Znaj swoje Ciało, Znaj swój Umysł, Znaj swoją Substancję, Znaj swoje Źródło„.

Niektóre porady redukcji szkód są niezmienne. Połknij zamiast wciągać. Opiekuj się swoimi przyjaciółmi. Nie zażywaj samemu, zawsze mów swoim znajomym czego używasz aby w razie konieczności można było Ci pomóc. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, udziel jej. Nie wachaj się wezwać karetki – policja nie przyjedzie, o ile nikt nie umrze lub nie ma poważnej przemocy. Jeżeli decydujesz się stosować środki odurzające, zachowaj szczególną ostrożność i szukaj informacji w rzetelnych źródłach.

Więcej wyników w WYSZUKIWARCE.

Analiza powstała dzięki hojnemu wsparciu Wolnamolekula.info oraz Energy Control.