Uwaga!

Źródło: grandkg.com (Online)
Data: 13.01.2017
Produkt: „4CMC SNOW” (4-chlorometkatynon, klefedron)
Wynik analizy: Meksedron.

 

Uwaga! Próbka zawiera inny środek, niż reklamuje sprzedawca. Jeżeli decydujesz się stosować środki odurzające, zachowaj szczególną ostrożność i szukaj informacji w rzetelnych źródłach. Interakcje i długotrwałe skutki uboczne nieznane.

Ostrzeżenie – stężenie i skład bez przerwy ulegają zmianie. Wskazanie składu nie oznacza, że będzie taki sam nastepnym razem. Wynik tym bardziej nie oznacza, że środek jest bezpieczny. Żadna substancja nie jest zupełnie bezpieczna.

Więcej wyników w WYSZUKIWARCE.

 


(Substancja wykryta dodatkowo w meksedronie to artefakt powstały w wyniku analizy GC/MS)

Analizy publikujemy dzięki hojnemu wsparciu Wolnamolekula.info oraz Energy Control.