Uwaga!

Źródło: Kolekcjoner.nl (Online)
Data: 13.01.2017
Produkt: „4CMC ICE” (4-chlorometkatynon, klefedron)
Wynik analizy: Meksedron.

Źródło: Dopki.club (Online)
Data: 13.01.2017
Produkt: „Crystal (4CMC)” (4-chlorometkatynon, klefedron)
Wynik analizy:

  1. 4-CMC
  2. N-Ethyl-(nor)-Pentedron (NEP)
  3. Kofeina

Uwaga! Obie próbki zawierają inne środki, niż reklamuje sprzedawca. Jeżeli decydujesz się stosować środki odurzające, zachowaj szczególną ostrożność i szukaj informacji w rzetelnych źródłach. Interakcje i długotrwałe skutki uboczne nieznane.

(2 substancje wykryte dodatkowo w meksedronie to artefakty powstałe w wyniku analizy GC/MS)

 

Analizy powstały dzięki hojnemu wsparciu Wolnamolekula.info oraz Energy Control.