Szanowni Państwo,

w dniach 17-18 marca 2023 r. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego po raz 13ty organizował coroczną akcję o nazwie „Dni Mózgu”. Nasza organizacja miała w tej imprezie swój udział. W ramach warsztatów zaprezentowaliśmy stoisko, przy którym nasi wolontariusze edukowali na temat substancji psychoaktywnych oraz znajdowały się tam materiały informacyjne przygotowane przez ekspertów na podstawie rzetelnej i potwierdzonej naukowo wiedzy. Miały one charakter merytoryczny, nie zachęcały do zażywania narkotyków – informowały o potencjalnych zagrożeniach związanych z ich przyjmowaniem i sposobach na minimalizację tych zagrożeń. Materiały dotyczące metod redukcji szkód stosowania substancji psychoaktywnych dostosowujemy do rekomendacji ONZ oraz strategii Unii Europejskiej, jak i Narodowego Programu Zdrowia.

Nasze ulotki nie są wręczane. Nikt nie wkłada ich do rąk uczestników. Z uwagi na ich czysto informacyjny charakter umieszczamy je na stoisku w miejscu ogólnodostępnym, by każdy zainteresowany mógł skorzystać z ulotek dotyczących wybranego przez siebie tematu.

Wolontariusze organizacji nie są upoważnieni do weryfikacji wieku odwiedzających, mimo to nasze stoisko zostało oznaczone jako „17+”, co oznacza, że to nie dzieci były adresatem proponowanych przez nas treści. Skierowane były one przede wszystkim do młodych dorosłych (np. studentów), ponieważ to oni są grupą najbardziej zagrożoną. Warto dodać, że średni wiek inicjacji alkoholowej w Polsce wynosi 13 lat (alkohol, choć legalny, jest niepodważalnie uzależniającym i neurotoksycznym narkotykiem o wyjątkowo szkodliwym wpływie na rozwijający się układ nerwowy), a ¼ polskich 15-latków przynajmniej raz paliła marihuanę. Zwracając uwagę na te fakty i coraz większą obecność tematyki w kulturze popularnej takiej jak filmy, muzyka czy gry komputerowe, uważamy, że ograniczanie dostępu do wiedzy naukowej osobom, które są potencjalnie zagrożone wczesną inicjacją narkotykową jest formą niebezpiecznej cenzury. W czasach powszechnego dostępu do Internetu utrzymanie tabu w kwestii substancji psychoaktywnych jest niemożliwe, a powszechne i ogólnodostępne informacje na ich temat bywają wadliwe. SIN tę wiedzę porządkuje i wskazuje na zagrożenia, które powstają gdy czerpie się ją np. z filmów fabularnych lub forów internetowych. Jednocześnie przeciwstawiamy się przyjmowaniu jakichkolwiek substancji psychoaktywnych sugerując wybór trzeźwego życia. W trakcie wydarzenia prowadziliśmy także wykłady poruszające kwestię zagrożeń płynących ze stosowania substancji psychoaktywnych:

– Alkohol – neurologiczne zagrożenia. Opis wyników najnowszych badań dotyczących negatywnego wpływu alkoholu na funkcje poznawcze.

– Po pierwsze nie szkodzić (sobie): lekomania. Epidemiologia, przyczyny, skutki i metody przeciwdziałania nadużywaniu i uzależnieniu od farmaceutyków, ze szczególnym naciskiem na leki psychoaktywne.

Tym samym jednoznacznie twierdzimy, że wnioski wyciągnięte przez Pana Przemysława Malaka są wadliwe, a interpelacja jest próbą wywołania taniej sensacji. Nasze działania mają jedynie charakter informacyjny i edukacyjny, mający na celu minimalizację szkód. Jesteśmy organizacją, której jednym z celów statutowych jest ochrona i promocja zdrowia. Zdecydowanie sprzeciwiamy się popularyzacji narkotyków i podejmujemy stanowcze czynności na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku. Jednocześnie protestujemy przeciwko próbom wykorzystania działań naszej organizacji do budowy kapitału politycznego przez radnego Miasta Gdańska. Społeczna Inicjatywa Narkopolityki ogranicza koszty zdrowotne i społeczne zażywania narkotyków poprzez minimalizację szkód płynących z zażywania oraz zachęca do rezygnacji z używania substancji psychoaktywnych. Wyrażamy żal, że Pan Przemysław Malak tych zagrożeń nie rozumie. W przyszłości polecamy by przed napisaniem interpelacji porozmawiał z naszymi wolontariuszami.

 

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki