SIN przy Browarze vol.2

Cześć! Cieszy nas, że tutaj jesteś i mamy nadzieję, że znajdziesz dużo przydatnych rzeczy!


Oddział w Poznaniu jest realizatorem zadania publicznego „SIN przy Browarze vol.2”
 
Celem projektu jest przeprowadzenie działań na szeroką skalę mających na celu przyczynienie się do rozwiązania problemu związanego z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem substancji psychoaktywnych przez grupy młodzieży na terenach miejskich. Cel będzie realizowany bezpośrednio realizowany poprzez działania edukacyjne odbywające się w ramach streetworkingów oraz w sposób pośredni, poprzez warsztaty dla rodziców i liczne warsztaty dla młodzieży.
Całkowita wartość projektu sfinansowana przez Urząd Miasta Poznań: 69 817,50 zł 

W załączniku przesyłam proponowane zdjęcie do eventu. 

Co tutaj znajdziesz? 

 • –   Pakiet “na trudne dni” – numery telefonów na linie pomocowe dla młodzieży; miejsca w którym udzielana jest pomoc psychologiczna dla młodzieży.
 • –   Dawkę wiedzy o zdrowiu psychicznym – czyli materiały dotyczące dbania o zdrowie psychiczne 
 • –   Dawkę praw – informacje prawne dla osób niepełnoletnich 
 • –   Dawkę  dla używających (i nie tylko) – czyli niezbędne informacje o używaniu substancji i uzależnieniach. 

 

1. Mały poradnik jak zadbać o siebie psychicznie:

 • –   Pamiętaj o przerwach. Nie musisz być cały czas zajęty/a. Zrób sobie przerwę od szkoły obowiązków i zobowiązań aby naładować baterie.
 • –   Zadbaj o dobrą higienę snu: Stosuj zdrowe nawyki snu. Staraj się chodzić spać i budzić o regularnych porach. Ustalenie stałej rutyny przed pójściem spać może pomóc Ci się zrelaksować i ułatwić zasypianie.
 • –   Istnieją różne sposoby, żeby się zrelaksować. Naucz się technik oddechowych, medytacji czy jogi. To skuteczne sposoby na zredukowanie stresu i napięcia.
 • –   Znajdź czas na hobby. Rozwijanie pasji może sprawiać dużo radości. Przeznacz czas na rozwijanie swoich zainteresowań i wyrażaj się w twórczy sposób.
 • –   Utrzymuj zdrowe relacje. Znajdź czas dla rodziny i przyjaciół. Dobre relacje społeczne są kluczowe dla zdrowia psychicznego.
 • –   Odżywiaj się w sposób, który Ci służy. Unikaj przetworzonej żywności, a postaw na świeże produkty, warzywa, owoce i zdrowe tłuszcze.
 • –   Jeżeli czujesz, że nie radzisz sobie z czymś nie wahaj się prosić o pomoc. Poproś o wsparcie rodzica, psychologa w szkole lub zadzwoń na telefon zaufania.

 

Oprócz tego zachęcamy do czerpania wiedzy ze źródeł zamieszczanych w internecie przez specjalistów od zdrowia psychicznego.  Poniżej znajdziecie nasze propozycję:

 

2. Gdzie szukać wsparcia: 

Masz trudności? Nie obawiaj się zgłosić po pomoc – te miejsca są dla Ciebie. 

Bezpłatne telefony zaufania: 

800 70 22 22 – Centrum wsparcia osób w stanie kryzysu psychicznego przy Fundacji ITAKA (całodobowo)

800 080 002 – Linia Dzieciom – dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. (całodobowo)

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (pon – pt w godz. 14.00-22.00) 

116 12 – kryzysowy telefon zaufania 

22 425 98 48 – Techniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna (pon-pt w godz. 17.00-20.00) 

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

 

Punkt Koordynacyjno-Zgłoszeniowy ŚCZP Dzieci i Młodzież:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego są placówkami oferującymi bezpłatne wsparcie dla wszystkich mieszkańców potrzebujących wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej.
Adres: ul. Spacerowa 4, 62-020 Zalasewo

Dyżur telefoniczny ŚCZP:  (w dni wolne od pracy)
Tel: 536 445 218  lub 537 591 115

 

3. Dawka praw:

Jakie obowiązki ma i jakie prawa ma osoba niepełnoletnia w sytuacji zatrzymania?

Polskie prawo w odniesieniu do osób młodych, posługuje się różnymi pojęciami.

W prawie karnym:

–   Nieletni – osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia.

–   Młodociany – osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24 roku życia.

W prawie cywilnym:

–   Małoletni – osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa

W prawie pracy:

–   Młodociany – osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat

 

Co grozi osobom niepełnoletnim za posiadanie narkotyków:

Osoba zatrzymana z narkotykami, która ukończyła 17 rok życia w świetle prawa nie jest uznawana za nieletniego, a zatem odpowiada w pełnym wymiarze za popełnione przez siebie przestępstwa. Oznacza, to że można ją zatrzymać na zasadach przewidzianych w Kodeksie Postępowania Karnego oraz stosować wobec niej środki zapobiegawcze, w tym areszt. Zgodnie z Art. 10 § 4 KK sąd wobec sprawcy, który popełnił przestępstwo po ukończeniu 17, lecz przed ukończeniem 18 roku życia, zamiast kary może zastosować wobec niego środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze. 

Nieletni zatrzymany z narkotykami odpowiada za popełnienie czynu karalnego na zasadach przewidzianych przez ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W związku z tym nie można wobec niego stosować środków przewidzianych przez procedurę karną, a zamiast kary grożą mu środki lecznicze, wychowawcze i poprawcze.

 

Prawa i obowiązki osoby nieletniej w trakcie zatrzymania

Zgodnie z Art.48 policja może zatrzymać, a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dopuścił się czynu karalnego. W takiej sytuacji nieletni powinien zostać natychmiast poinformowany o przyczynie zatrzymania oraz zostać pouczony o przysługujących mu prawach. Do tych praw należą:

 • –   prawo do złożenia oświadczenia do protokołu zatrzymania;
 • –   prawo do otrzymania kopii protokołu zatrzymania;
 • –   do kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z obrońcą (na żądanie nieletniego umożliwia się nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z jedną z tych osób a także bezpośrednią rozmowę)
 • –   do dostępu do niezbędnej pomocy medycznej;

Policja nie może przesłuchiwać ani przeszukiwać osoby nieletniej bez obecności opiekuna prawnego.

 

4. Przychodnie leczenia uzależnień w Poznaniu z kontraktem NFZ

 

Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki
m. Poznań

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

[email protected]

Małeckiego 11

60-706

Poznań

61 866 49 58

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

“Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień” Bratkowski, Cichocka-Matuszczak, Lehmann sp.j

[email protected]

Pl. Kolegiacki 12a 61-841 Poznań

61 852 85 38

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Centrum Medyczne HCP sp. z.o.o. Oddział Detoksykacji

28 czerwca 1956 nr 194

61 485 Poznań 

61 227 43 56 

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Centrum Medyczne HCP sp. z.o.o Oddział Podwójnej Diagnozy i Leczenia Uzależnień 

inne

Centrum Profilaktyki Uzależnień Barbara Kęszycka, Hanna Olzacka i Wojciech Kęszycki s.c.
Poradnia Leczenia Uzależnień
[email protected]

Al. Marcinkowskiego 21
61-745 Poznań
61 855 73 54
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Centrum Psychoterapii
Poradnia Leczenia Uzależnień
[email protected]

Os. Zwycięstwa 108
61-653 Poznań
61 828 99 93
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Gabinety Lekarskie „Medicor”
Poradnia Leczenia Uzależnień
[email protected]

Powst.Wielkopolskich 8A
61-895 Poznań
61 855 28 33
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

NSZOZ „Termedica” Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień
[email protected]

Oś. Bol. Chrobrego 101
60-681 Poznań
61 820 80 60
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

NZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
[email protected]

Litewska 8
60-605 Poznań
61 84 84 185
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

NZOZ „Mafro-Med”
Przychodnia Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej
[email protected]

Strzelecka 41/2
61-734 Poznań
885 300 880
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

[email protected]

Św. Marcin 39
61-806 Poznań
61 853 61 84
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ZOZ s.c.
Oddział Dzienny Terapi Uzależnienia od Alkoholu
[email protected]

Św. Marcin 39
61-806 Poznań
61 853 61 84
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionyh i Ich Rodzin „Zmiana”
Poradnia Leczenia Uzależnień
[email protected]

Lindego 4-6
60-573 Poznań
509 620 768; 602 680 931
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Śródka-Rataje” Małgorzata Błaszczyk-Witt i Wspólnicy Sp.j.
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
[email protected]

Os. Piastowskie 81
61-159 Poznań
61 877 28 73
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
[email protected]

Michała Sobeskiego 2
60-579 Poznań
61 868 72 27
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
[email protected]

Podolańska 46
60-626 Poznań
61 847 86 87
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Oddział Leczenia Uzależnień
[email protected]

Juraszów 7/19
60-479 Poznań
61 821 24 72
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Możesz też skorzystać z grup samopomocowych

Spis meetingów AA:

 

 


Źródła:
https://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2008/nr-22008/1081,Zasady-postepowania-w-sprawach-nieletnich-wskazowki-praktyczne-cz-1.html
https://adwokat-ambicki.pl/co-grozi-nieletniemu-za-posiadanie-narkotykow/
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wspieranie-i-resocjalizacja-nieletnich-19267754/art-48
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/slupsk/2022/10/14/prawo-po-ludzku-czy-policjant-moze-przesluchac-nieletniego-bez-rodzica-lub-opiekuna-posluchaj/
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-10
parpa.pl

 

Sfinansowano z budżetu Miasta Poznań. #poznanwspiera