Oddział w Poznaniu jest realizatorem zadania publicznego „SIN przy Browarze vol.2”

Celem projektu jest przeprowadzenie działań na szeroką skalę mających na celu przyczynienie się
do rozwiązania problemu związanego z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem substancji
psychoaktywnych przez grupy młodzieży na terenach miejskich. Cel będzie realizowany bezpośrednio
realizowany poprzez działania edukacyjne odbywające się w ramach streetworkingów oraz w
sposób pośredni, poprzez warsztaty dla rodziców i liczne warsztaty dla młodzieży.

Całkowita wartość projektu sfinansowana przez Urząd Miasta Poznań: 69 817,50 zł
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. #poznanwspiera