Zadanie „Działania typu outreach w środowisku rekreacyjnych I regularnych użytkowników substancji psychoaktywnych” składało się z obsługi co najmniej 8 imprez w Warszawie, przeprowadzenia akcji edukacji rówieśniczej pośród ich gości i w razie konieczności działania z zakresu redukcji szkód zdrowotnych w postaci opieki nad uczestnikami imprez. Zadanie zrealizowano ze środków miasta stołecznego Warszawy od 19.04.2019 do 18.07.2019 na następujących wydarzeniach muzycznych (jednorazowych i cyklicznych):

  • FSO1: Boris Brejcha – 25.05
  • Wixapol,
  • Rave Alarm,
  • Gabberz United,
  • i innych.