W tym projekcie członkowie Społecznej Inicjatywy Narkopolityki drogą pocztową zbierali próbki nowych substancji psychoaktywnych. Zebrane próbki tafiły do Narodowego Instytutu Leków, gdzie analizowany był ich skład, a wyniki były publikowane w internecie. W ten sposób zebrane informacje mogły posłużyć do badań naukowych, a użytkownicy zachęceni perspektywą przebadania substancji mogli zostać wyedukowani, a także zmniejszyło się prawdopodobieństwo zażycia przez nich substancji w przypadku gdyby miała ona inny skład niż deklarowany. Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych i realizowany w konsorcjum wraz z Fundają Prekursor, Narodowym Instytutem Leków oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii.