Dopalamy Wiedzę

UWAGA! ZBIERANIE PRÓBEK i ankiet ZAKOŃCZONE.

 


 

PROCEDURA ANKIETY

 

Wypełnij ankietę a następnie prześlij ją do Zakładu Leków Sfałszowanych i Używek Narodowego Instytutu Leków lub elektronicznie pod adres [email protected]

Opcja 1:
Wydrukuj i prześlij pocztą
Opcja 2:
Wypełnij i prześlij elektronicznie 

 

 

Ankieta
DO DRUKU

Ankieta
WERSJA ONLINE

 

Dopalamy Wiedzę to projekt naukowy monitorujący trendy w używaniu substancji. W tym celu niezbędne jest aby ankiety przesłane pocztą zawierały poprawnie wypełniony kod pocztowy. To nie zagraża Twojej anonimowości.

Krok 1: Zapisz indywidualny Kod Respondenta

 • Sprawdź swój indywidualny Kod Respondenta: inicjały (XX), data urodzenia (DDMMRRRR) i płeć (K/M), np. ŁW01021982M. Kod nie wystarcza do identyfikacji nadawcy.

Krok 2: Prześlij swoją ankietę

 • Jako nadawcę wpisz np. „Jan Kowalski”
 • Wyślij swoją ankietę:
  Projekt DOPALAMY WIEDZĘ
  Zakład Leków Sfałszowanych i Używek
  Narodowy Instytut Leków
  ul. Chełmska 30/34

  00-725 Warszawa

 • Formularze wypełnione elektronicznie poza platformą SurveyMonkey elektronicznie prosimy przesłać na adres [email protected] umieszczając Kod Respondenta w tytule wiadomości.