Dopalamy Wiedzę


 

PROCEDURA BADANIA

 

W ramach projektu „Dopalamy Wiedzę” możesz samodzielnie i anonimowo przekazać 1 próbkę nowej substancji psychoaktywnej do analizy jej składu. Wypełnij formularz „Próbka & Ankieta”, a następnie prześlij go wraz z próbką do Zakładu Leków Sfałszowanych i Używek Narodowego Instytutu Leków, lub osobno elektronicznie pod adres [email protected] Próbki bez dokumentacji nie zostaną zbadane. System pocztowy zabrania nadawania kontrolowanych substancji i narkotyków. Nie przesyłaj świadomie pocztą próbek zawierających kontrolowane substancje. Nie przesyłaj parafinaliów, np. fifek lub igieł. Próbki zawierające te przedmioty nie zostaną zbadane. 

 

Opcja 1:
Wydrukuj i prześlij pocztą formularze „Próbka & Ankieta”
Opcja 2:
Wypełnij i prześlij elektronicznie formularze „Próbka & Ankieta”

 

 

„Próbka & Ankieta”
DO DRUKU

„Próbka & Ankieta”
WERSJA ELEKTRONICZNA

(Uwaga, wypełniane w Google Chrome nie zapisuje się. Polecamy Adobe Acrobat Reader lub Podgląd na Mac OS X)

 

Dopalamy Wiedzę to projekt naukowy monitorujący trendy w używaniu substancji. W tym celu niezbędne jest aby próbki były przesłane wraz z prawidłowo wypełnionymi formularzami „Próbka & Ankieta” oraz z poprawnym kodem pocztowym. To nie zagraża Twojej anonimowości.

Każda próbka przesłana ze sprzecznymi lub niepełnymi informacjami (np. błędnie wypełnione formularze „Próbka & Ankieta”, brak indywidualnego kodu respondenta), NIE ZOSTANIE przebadana ani opublikowana.

 

Aby przesłać próbkę:

Uwaga, „próbka” = „substancja” (tabletka, kapsułka, proszka, płyn itd…).
Wystarczy brudna folijka, 10-20 mg lub 1/10 kartonika czy tabletki.

Krok 1: Zabezpiecz próbkę

 • Upewnij się, że próbka (zwłaszcza jeśli jest proszkiem) jest dobrze zabezpieczona (np. zawinięta w papier, folię aluminiową).
 • Umieść zabezpieczoną próbkę w dodatkowym opakowaniu, np. plastikowym woreczku.
 • Tylko jeden rodzaj próbki na jedno opakowanie (i jedną ankietę, osobno zapakowaną).
 • Nie przesyłaj parafinaliów, np. fifek lub igieł. Próbki zawierające te przedmioty nie zostaną zbadane.

Krok 2: Pobierz i wypełnij cyfrowo lub wydrukuj i wypełnij formularze „Próbka & Ankieta”

 • Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania, aby zaznaczyć „nie dotyczy” prosimy wpisać „N/D”.

Krok 3: Zapisz indywidualny Kod Respondenta i Kod Próbki

 • Sprawdź swój indywidualny Kod Respondenta: inicjały (XX), data urodzenia (DDMMRRRR) i płeć (K/M), np. ŁW01021982M.
  Kod nie wystarcza do identyfikacji nadawcy ale jest łatwy do zapamiętania w celu odbioru swoich wyników.
 • Wyraźnie zapisz Kod Respondenta na woreczku/opakowaniu próbki.
 • Wyraźnie zapisz w formularzu „Próbka & Ankieta” Kod, którym została oznaczona próbka. Kod Respondenta jest taki sam jak Kod Próbki.

Krok 4: Zabezpiecz próbkę wraz z formularzem (jeśli wydrukowany)

 • Umieść w kopercie formularz „Próbka & Ankieta” razem z osobno spakowaną próbką.

Krok 5: Prześlij swoją próbkę

 • Jako nadawcę wpisz np. „Jan Kowalski”
 • Wyślij swoją próbkę (wraz z formularzem, jeśli wydrukowany):
  Projekt DOPALAMY WIEDZĘ
  Zakład Leków Sfałszowanych i Używek
  Narodowy Instytut Leków
  ul. Chełmska 30/34

  00-725 Warszawa

 • Formularze wypełnione elektronicznie prosimy przesłać na adres [email protected] umieszczając Kod Respondenta w tytule wiadomości. Próbki bez dokumentacji nie zostaną zbadane.

Krok 6: Odbierz swoje wyniki (pełną listę składników)

 • Wyniki (pełna lista składników) będą opublikowane w ciągu kilku tygodni od przesłania próbki
 • Wpisz w wyszukiwarkę swój Kod Respondenta lub przejrzyj dział „Wyniki Analiz” na stronie sin.org.pl