Wyniki analiz laboratoryjnych (MS i NMR) zrealizowanych w ramach badania „Dopalamy Wiedzę”. Uwaga! Zbieranie próbek zostało przerwane w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

DLA DOBRA BADANIA, UŻYTKOWNIKÓW JESZCZE NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE PROSIMY O NADSYŁANIE ANKIET, MIMO ZAKOŃCZENIA ZBIERANIA PRÓBEK
https://34.118.36.46/dopalamy-wiedze/

RESPONDENT ~~Nr~~ PRÓBKA ~~POSTAĆ~~ WYNIK MS WYNIK NMR
AB11091999M 1 4F-MPH 4-CDC 4-CDC
MD05061995K 2 DPT D(i)PT DPT
WW20041969M 3 4-fluorometylofenidat fluorometylfenidat i fluorofenmetrazyna 4-fluorometylfenidat i 3-fluorofenmetrazyna
OL02091995M 4 3-CMC + 4-CMC 4-CMC 4-CMC
MP02091990M 5 Deschloroketamina proszek 5F-MDMB-PICA 5F-MDMB-PICA
WM26011995Z 6 2-FMA proszek MDPHP MDPHP
DC17041999M 7 brak kryształki 4-CMC oraz ślady: efylon i (iso)propylofenidat
AO23041989K 8 brak proszek Efylon
KM24011988K 9 FU-F proszek 3,4-MDO-U-47700
NG02111990K 10 brak susz Furanylfentanyl, a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa)
MH17061990M 11 brak susz Furanylfentanyl, a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa)
JK01101992M 12 brak susz Tiofenfentanyl
BD12031993M 13 brak proszek MPHP, ślady a-PH(i)P
KF22091988K 14 brak susz AB-CHMINACA
ŁG14021994M 15 brak proszek a-PH(i)P
KK03061997M 16 4-CMC proszek 4-CMC
BK19021997K 17 4-CMC proszek 4-CMC
KG201219992M 18 brak hasz 5F-MDMB-PINACA oraz ślady MPHP i efylonu
MF07051998M 19 brak susz NEP, a-PVP
MM01071996M 20 4-CBC proszek 4-CBC
MP05051998M 21 MPHP proszek MPHP, ślady HEX-EN
GS04041996M 22 3-CMC kryształ 3-CMC, 4-CEC
AR14121995M 23 Power Bomb roztwór MDMB-CHMICA
JB01071990M 24 brak proszek 3,4-MDO-U-47700
MZ01061994M 25 mexedrone proszek Meksedron
MN10051992K 26 kanna proszek AMB-CHMICA
MZ01061994M2 27 4-CMC ICE crystal proszek Meksedron
MZ01061994M1 28 brak proszek 4-CEC, 4-CMC, 4-MEAP (analiza trwa)
RM29121968M 29 brak ? MDPHP
FK28081998M 30 Analog a-PVP proszek a-PH(i)P
JW04041994M 31 brak susz Tiofenfentanyl
KL13121999K 32 cherry kokolino proszek 3-CMC
OJ10071997K 33 brak proszek 4-CEC, 4-MEAP (analiza trwa)
KL12121991M 34 brak proszek NEP (N-etylonorpentedron)
MK05021987M 35 GVS-111 proszek Noopept
KB14011985M 36 NSI-189 proszek NSI-189 (analiza trwa)
AB09111990M 37 IRDA21 proszek IDRA-21
MP19031994M 38 brak susz 5F-MDMB-PINACA
GP11111997K 39 4-CEC proszek 4-CEC
PG07071999M 40 analog 3MMC proszek 4-EEC (analiza trwa)
MC(L)05101998M 41 brak kryształ Efylon
BB20071997M 42 ABC? proszek a-PH(i)P
M(J)D19071997K 43 3-FA proszek Efylon, a-PH(i)P, 4-Cl-PVP
HA19071982K 44 FU-F proszek Metyl Acetyl Fentanyl i Benzoylfentanyl orto Metyl Acetyl Fentanyl i Benzoylfentanyl
MP04011998M 45 2-FA proszek AMB-FUBINACA
PJ08051987M 46 Kompozycja susz ? Dziewanna, ślady 4F-MPH
MF15061993K 47 brak, raczej opio proszek a-PH(i)P, 4F-(i)BF (analiza trwa)
MK21041995M 48 brak kryształ 4-CEC
DW150992M 49 mefedron proszek 4-CMC, dużo zanieczyszczeń z syntezy
KG120681M 50 mefedron proszek 3-CMC
KG06111996M 51 brak proszek 3-CMC
JD02071997K 52 brak proszek PV9
GK17011995M 53 brak susz Tiofenfentanyl; a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa)
BK04061998M 54 brak kryształ Efylon
EG17111999M 55 Bomb liquid 5F-MDMB-PINACA, MDMB-CHMICA; CUMYL-4CN-BINACA
JM11041992M 56 PVP proszek Efylon
NO20061997K 57 4-CMC brown kryształ 4-CEC
BB15121997M 58 brak proszek O-PCE

 

Dowiedz się więcej na stronie https://34.118.36.46/dopalamy-wiedze/