Wyniki analiz laboratoryjnych (MS i NMR) zrealizowanych w ramach badania „Dopalamy Wiedzę”. Uwaga! Zbieranie próbek zostało przerwane w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W wyniku badania po raz pierwszy zidentyfikowano w Polsce substancję orto Metyl Acetyl Fentanyl, jedną z nowych pochodnych fentanylu. To wyjątkowo silny opioid, którego dokładne działanie i efekty uboczne nie są znane. Stanowczo odradzamy stosowania substancji o nieznanym bliżej profilu działania.

 

RESPONDENT PRÓBKA ——POSTAĆ—— WYNIK NMR
HA19071982K FU-F proszek orto Metyl Acetyl Fentanyl i Benzoylfentanyl

 

 

 

Dowiedz się więcej na stronie https://34.118.36.46/dopalamy-wiedze/