Wyniki analiz laboratoryjnych (MS i NMR) zrealizowanych w ramach badania „Dopalamy Wiedzę”. Uwaga! Zbieranie próbek zostało przerwane w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

KOD OCZEKIWANA SUBSTANCJA WYNIK ANALIZY
DC17041999M
AO23041989K
KM24011988K
NG02111990K
MH17061990M
JK01101992M
BD12031993M
KF22091988K
ŁG14021994M
KK03061997M
BK19021997K
KG201219992M
MF07051998M
MM01071996M
MP05051998M
GS04041996M
AR14121995M
JB01071990M
MZ01061994M
MN10051992K
brak
brak
FU-F
brak
brak
brak
brak
brak
brak
4-CMC
4-CMC
brak
brak
4-CBC
MPHP
3-CMC
Power Bomb
brak
mexedrone
kanna
4-CMC oraz ślady: efylon i (iso)propylofenidat
Efylon
3,4-MDO-U-47700
Furanylfentanyl, a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa)
Furanylfentanyl, a-PVP oraz inne pochodne fentanylu (analiza trwa)
Tiofenfentanyl
MPHP, ślady a-PH(i)P
AB-CHMINACA
a-PH(i)P
4-CMC
4-CMC
5F-MDMB-PINACA oraz ślady MPHP i efylonu
NEP, a-PVP
4-CBC
MPHP, ślady HEX-EN
3-CMC, 4-CEC
MDMB-CHMICA
3,4-MDO-U-47700
meksedron
AMB-CHMICA

Dowiedz się więcej na stronie https://34.118.36.46/dopalamy-wiedze/