Wyniki analiz laboratoryjnych (MS i NMR) zrealizowanych w ramach badania „Dopalamy Wiedzę”:

KOD OCZEKIWANA SUBSTANCJA WYNIK ANALIZY
OL02091995M 3-CMC + 4-CMC 4-CMC
MP02091990M Deschloroketamina 5F-MDMB-PICA
WM26011995Z 2-FMA MDPHP

 

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w dniu 20 sierpnia jesteśmy zmuszeni przerwać zbieranie próbek. Do tego czasu prosimy dostarczać je do laboratorium w Warszawie.

Dowiedz się więcej na stronie https://34.118.36.46/dopalamy-wiedze/