Month: July 2017

UWAGA: FU-F wykryty w nowych kombinacjach

Uwaga! Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że na suszu pryskanym niegdyś syntetycznymi kannabinoidami, można dziś w Polsce znaleźć jednocześnie silny stymulant (jak 4-Cl-a-PVP) i silny depresant (jak FU-F). Takie połączenie może szczególnie łatwo doprowadzić do przedawkowania i poważnie utrudnić reanimację.


July 25, 2017 0

UWAGA: 4F-PHP i prekursory w “4F-MPH” z predator-rc.nl

Uwaga! Próbka zawiera 4F-PHP.


July 4, 2017 0