Wydarzenia i akcje

Lista projektów i akcji, w których braliśmy lub bierzemy udział, oraz spis wydarzeń i imprez, w których uczestniczyliśmy albo będziemy uczestniczyć.

Youth Organisations for Drug Action

Jesteśmy członkami europejskiej sieci organizacji młodzieżowych zajmujących się polityką narkotykową Youth Organisations for Drug Action.

W październiku 2015 YODA została wybrana do Civil Society Forum on Drugs, grupy eksperckiej złożonej z organizacji pozarządowych, która ma funkcję doradczą i ściśle współpracuje z Horizontal Working Group on Drugs przy Radzie Unii Europejskiej. YODA było w tym roku reprezentowane w Brukseli przez członkinię SIN. W ramach Civil Society Forum czynnie uczestniczymy w pracach dwóch grup roboczych. Jedna z nich zajmuje się współpracą międzynarodową, a jej najważniejszym aktualnie zadaniem jest przygotowanie rekomendacji dotyczących stanowiska Unii Europejskiej na przyszłoroczną Specjalną Sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która dotyczyć będzie polityki narkotykowej. Druga grupa robocza natomiast ma za zadanie ewaluację Europejskiej Strategii Narkotykowej i Planu Akcji, jak również stworzenie rekomendacji odnośnie kolejnego Planu Akcji na lata 2016 – 2020, który to zostanie adaptowany w przyszłym roku.

 

Pogotowie ds. uzależnień oraz Pogotowie informacyjno-prawne

W roku 2013, wspólnie z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i stowarzyszeniem Jump’93 stworzyliśmy i wdrożyliśmy projekt “Kompleksowe pogotowie ds. uzależnień – edukacja, terapia, poradnictwo prawne”, w ramach którego uczestniczyliśmy w akcjach partyworkingowych, jak również “Pogotowie informacyjno-prawne MŁODZI DLA MŁODYCH”, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad zdrowotnych i prawnych w warszawskich domach studenckich.

 

Spotkania

Uczestniczymy w corocznych spotkaniach Komisji ds. Narkotyków i Biura ds. Narkotyków i Przestępczości ONZ, gdzie prowadzimy działalność adwokacką. W marcu 2015, wspólnie z polską reprezentacją w postaci Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Youth Organisations for Drug Action było gospodarzem side-eventu, na którym mówiliśmy o tym jak polityka narkotykowa wpływa na życie i dobrostan młodych ludzi. Referaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach przedstawili: Jan Stola z SIN (Polska), Irena Molnar z ReGeneration (Serbia) oraz Erik Helderweert z belgijskiego PLUG-INN.

 

Konferencje

Od początku swojego istnienia zorganizowaliśmy dwie ogólnopolskie konferencje naukowe. Pierwsza z nich, “Technologie przyjemności – kultura substancji psychoaktywnych” odbyła się w Krakowie w październiku 2012, druga natomiast – “W obliczu zmian – globalne przemiany polityki narkotykowej” miała miejsce w listopadzie 2015 w Warszawie. Oba wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i spotkały z pozytywnym odbiorem.

 

Projekty i wydarzenia

Od lat aktywnie włączamy się w organizację różnych projektów i wydarzeń, takich jak np. Noc Czerwonej Kokardy z okazji Światowego Dnia AIDS, edukacyjna gra miejska Let’s Talk About Sex, organizowana przez Program Stacja, czy ogólnoświatowa kampania Support. Don’t Punish, promująca reformę polityki narkotykowej opartej na dowodach i skoncentrowanej bardziej na kwestiach zdrowia publicznego i redukcji szkód, niż egzekwowaniu prawa.

 

Szkolenia

W pazdzierniku 2015 czworo reprezentantow SIN wzielo udzial w trzydniowym seminarium dotyczacym budowania przez mlodych ludzi potencjalu i kooperacji w polityce narkotykowej na poziomie miedzynarodowym. Warsztaty byly zorganizowane w Budapeszcie przez angielska organizacje Youth RISE, a oprocz nas uczesniczyli w nich reprezentanci Serbii, Czech, Afganistanu, Holandii i Wielkiej Brytanii.

W 2016 roku przeszkolilismy naszych członków i wolontariuszy w zakresie redukcji szkód na imprezach. Możecie nas spotkać w klubach i na festiwalach muzycznych, gdzie zapewniamy edukację dotyczacą bezpiecznej zabawy i redukowania szkód, jak również rozmawiamy na temat polityki narkotykowej.

W latach 2016-2017 wzięliśmy udział w serii szkoleń YODA w ramach programu Erasmus+.

 

Edukacja

W 2016 roku 28 maja zorganizowaliśmy na Marsz Wyzwolenia Konopi zespół wolontariuszy, wraz z którym wyedukowaliśmy ponad 2000 osób w zakresie swoich praw w trakcie zatrzymania za posiadanie małej ilości środków odurzających.

 

Artykuły

Nasi członkowie są autorami tekstów w serwisach naTemat.plNarkopolityka.pl, Dzienniku Opinii i międzynarodowym serwisie Drugreporter.net. Ich artykuły możecie znaleźć w zakładce Nauka i Media.

 

Wydarzenia
2017
2016
2015
2014
2013
2012
  • VIII Spotkanie Programów Redukcji Szkód zorganizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii/ Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  • Seminarium dla studentów organizowane przez Społeczny Komitet ds. AIDS, Global Drug Policy Program oraz Kampanię Przeciw Homofobii (Warszawa)
  • Seminarium “Polska i Międzynarodowa Polityka Narkotykowa” (Warszawa)
  • Konferencja “Technologie Przyjemności” (Kraków)
  • 55 sesja Komisji ds. Narkotyków ONZ (Wiedeń)
2011