Studencka Inicjatywa Narkopolityki jest organizacją non profit, która zajmuje się redukcją szkód, edukacją oraz działaniem na rzecz polityki narkotykowej opartej na faktach, a nie uprzedzeniach.

SIN jest siecią kół naukowych przy szkołach wyższych, która zrzesza ludzi młodych, studentów i pracowników naukowych szkół wyższych, którzy chcą zmienić funkcjonującą w Polsce i na świecie politykę narkotykową opartą na prohibicji.

Opowiadamy się za polityką narkotykową, której podstawą będą dowody naukowe i zasady poszanowania wolności i godności człowieka.

Wspieramy ideę dekryminalizacji posiadania substancji odurzających na własny użytek, umożliwienie osobom uzależnionym dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia, redukcję szkód wynikających z używania narkotyków oraz dopuszczenie nielegalnych obecnie substancji do użytku medycznego w określonych przypadkach.

Od 2015 roku pracujemy na imprezach w klubach oraz na festiwalach muzycznych i świadczymy usługi redukcji szkód.

Prezentacja prezesa SIN Bartosza Krajewskiego z czerwca 2016: