O SIN

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki to organizacja non profit zajmująca się redukcją szkód, edukacją i działaniem na rzecz polityki narkotykowej opartej na faktach.


Społeczna Inicjatywa Narkopolityki

SIN powstał jako sieć kół naukowych przy szkołach wyższych, która zrzesza ludzi młodych, studentów i pracowników naukowych szkół wyższych, chcących zmienić funkcjonującą w Polsce i na świecie politykę narkotykową opartą na prohibicji. Inicjatywa opowiada się za polityką narkotykową, której podstawą będą dowody naukowe i zasady poszanowania wolności i godności człowieka.

 

Statut stowarzyszenia

 

Działania

Wspieramy ideę dekryminalizacji posiadania substancji odurzających na własny użytek, umożliwienie osobom uzależnionym dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia, redukcję szkód wynikających z używania narkotyków oraz dopuszczenie nielegalnych obecnie substancji do użytku medycznego w określonych przypadkach.

Od 2015 roku pracujemy na imprezach w klubach oraz na festiwalach muzycznych i świadczymy usługi redukcji szkód. Nadrzędnym celem naszej akcji jest sprawienie, żebyście bez względu na wasze decyzje dotyczące sposobu zabawy, bawili się dobrze i bezpiecznie.

Zajmujemy się edukacją narkotykową i działaniami z zakresu szkód. Wychodzimy z założenia, że najlepiej jest nie zaczynać używać narkotyków, lub przestać, jeżeli się to robi, jednak nie zawsze jest to możliwe. Edukujemy jak, jeśli już się zażywa, robić to z możliwie najmniejszą szkodą. Takie podejście od lat ratuje życia w wielu państwach na świecie. Działania z zakresu redukcji szkód są rekomendowane i prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych; Unię Europejską (Strategia Narkotykowe UE 2013-2020); Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Czerwony Krzyż; Lekarzy Bez Granic oraz setki innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką używania substancji psychoaktywnych.

 

SIN Lab

Projekt testowania narkotyków SIN powstaje przy współpracy ekspertów z łącznie ponad stuleciem doświadczenia, z takich organizacji jak Energy Control (Hiszpania), Check!n (Portugalia), Bunk Police (USA, Słowenia). SIN uczestniczył w interwencji powyższych organizacji na festiwalu BOOM 2016 oraz współpracuje z ich laboratoriami tak w formie wolontariatu, jak i własnych projektów międzynarodowych.

 


Chcesz się dołączyć do projektu lub zacząć wykorzystywać testowanie narkotyków w swojej pracy?
Skontaktuj się z nami na [email protected]


 

Laboratorium SIN i Prekursor

SIN i Fundacja Prekursor w konsorcjum z Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Narodowym Instytutem Leków uzyskały dofinansowanie z  Narodowego Programu Zdrowia. W lipcu 2017 zbieżemy pilotażowe 250 próbek. Narazie prowadzimy badania nad opracowaniem metody analitycznej skutecznej w polskich warunkach .

 


Aplikacja TestDrugs (Android)

SIN stworzył aplikację ułatwiającą rozróżnianie substancji przy użyciu odczynników kolorymtetrycznych lub chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Aplikacja zawiera również gigantyczną bazę wiedzy dt. ponad 350 środków psychoaktywnych oraz porady redukcji.