Badania

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki to organizacja non profit zajmująca się redukcją szkód, edukacją i działaniem na rzecz polityki narkotykowej opartej na faktach.


Społeczna Inicjatywa Narkopolityki

SIN jest siecią kół naukowych przy szkołach wyższych, która zrzesza ludzi młodych, studentów i pracowników naukowych szkół wyższych, chcących zmienić funkcjonującą w Polsce i na świecie politykę narkotykową opartą na prohibicji. Inicjatywa opowiada się za polityką narkotykową, której podstawą będą dowody naukowe i zasady poszanowania wolności i godności człowieka.

Uniwersytet Warszawski

  • Koło naukowe SIN w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z uniwersytetem Corvinus w Budapeszcie zajmuje się ewaluacją programu redukcji szkód w warunkach życia nocnego, w tym sprawdzania substancji.

Uniwersytet Jagielloński

  • Koło naukowe SIN na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się interdyscyplinarną analizą języka używanego w trip-raportach.

SIN Lab i Prekursor

  • SIN i Fundacja Prekursor w konsorcjum z Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Narodowym Instytutem Leków uzyskały dofinansowanie z  Narodowego Programu Zdrowia. W lipcu 2017 zbierzemy pilotażowe 250 próbek. Narazie prowadzimy badania nad opracowaniem metody analitycznej skutecznej w polskich warunkach.